Βιβλία & Ακαδημαϊκές Σημειώσεις

Συμμετοχή σε Βιβλία

  • Καραμανώλη, Β. (2008) Κοινωνική Ταυτότητα των δυο φύλων στο λαϊκό αφηγηματικό λόγο στο Διαπολιτισμικότητα, παγκοσμιοποίηση και Ταυτότητες, Ελληνική Σημειωτική Εταιρεία, Αθήνα, Gutenberg: 605-615.
  • Καραμανώλη, Β. (2013). Εισαγωγή στη Στρατιωτική Ψυχολογία, τόμος Α’. Αθήνα. ΣΣΕ, σελ: 148 (Εκπαιδευτικό Συμβούλιο αρ. 7/2013 & εισαγωγή στην Εθνική Βιβλιοθήκη).
  • Καραμανώλη, Β. (2016). Εισαγωγή στην Ψυχολογία και τις Στρατιωτικές Εφαρμογές. Θεωρητικές βάσεις της επιστήμης της Ψυχολογίας στο στρατιωτικό περιβάλλον: Μεθοδολογία της έρευνας και Κοινωνική-Κοινοτική-Οργανωτική Ψυχολογία ISBN 978-618-82763-3-8 (τόμος Α’ ISBN 978-618-82763-1-4 & τόμος Β’ ISBN 978-618-82763-2-1). Αθήνα. ΣΣΕ, σελ:622 (απόφαση Εκπαιδευτικού Συμβουλίου της ΣΣΕ, ΑΡ. 5/2016, 21 Απριλίου 2016).

Ακαδημαϊκές Σημειώσεις

  • Καραμανώλη, Β. (2008) Εισαγωγή στην Κοινωνική Ψυχολογία, Ακαδημαϊκές Σημείωσεις του μαθήματος της Κοινωνικής Ψυχολογίας για τη ΙΙα Τάξη της Στρατιωτικής Σχολή Ευελπίδων, Αθήνα.
  • Καραμανώλη, Β. (2011) Στρατιωτική Ψυχολογία, Ακαδημαϊκές Σημειώσεις του μαθήματος Στρατιωτική Ψυχολογία για την Ιη Τάξη της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων, Αθήνα.

Σημειώσεις Διδασκαλίας

  • Σημειώσεις Διδασκαλίας για το μάθημα της Κοινωνικής Ψυχολογίας με θέμα: Εισαγωγή στην Ψυχολογία, (2010) ΣΣΕ.

Βάσια Ιγνατίου Καραμανώλη

Ψυχολόγος – Ψυχοθεραπεύτρια / Λέκτορας Ψυχολογίας / Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων
Τηλέφωνο: 210 9961066
Κινητό: 6977 699988
vaskar3@yahoo.com
Copyright: www.psyxotherapeia.gr & www.psuxotherapeia.gr