Βιβλία & Ακαδημαϊκές Σημειώσεις

Συμμετοχή σε Βιβλία

  • Καραμανώλη, Β. (2008) Κοινωνική Ταυτότητα των δυο φύλων στο λαϊκό αφηγηματικό λόγο στο Διαπολιτισμικότητα, παγκοσμιοποίηση και Ταυτότητες, Ελληνική Σημειωτική Εταιρεία, Αθήνα, Gutenberg: 605-615.

Ακαδημαϊκές Σημειώσεις

  • Καραμανώλη, Β. (2008) Εισαγωγή στην Κοινωνική Ψυχολογία, Ακαδημαϊκές Σημείωσεις του μαθήματος της Κοινωνικής Ψυχολογίας για τη ΙΙα Τάξη της Στρατιωτικής Σχολή Ευελπίδων, Αθήνα.
  • Καραμανώλη, Β. (2011) Στρατιωτική Ψυχολογία, Ακαδημαϊκές Σημειώσεις του μαθήματος Στρατιωτική Ψυχολογία για την Ιη Τάξη της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων, Αθήνα.

Βάσια Ιγνατίου Καραμανώλη

Ψυχολόγος – Ψυχοθεραπεύτρια / Λέκτορας Ψυχολογίας / Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων
Τηλέφωνο: 210 9961066
Κινητό: 6977 699988
vaskar3@yahoo.com
Copyright: www.psyxotherapeia.gr & www.psuxotherapeia.gr