Επιστημονικές Ανακοινώσεις

  • Καραμανώλη, Β. (1997). Βέβηλος ερωτισμός: όψεις του καρναβαλικού στοιχείουστη νέα ελληνική λαϊκή αφήγηση, 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογίας, Αθήνα, Πάντειο Πανεπιστήμιο.
  • Καραμανώλη, Β. (1998). Η λαϊκή αφήγηση στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιδιωτικής Εκπαίδευσης, Ηράκλειο Κρήτης, Ο.Ι.Ε.Λ.Ε.
  • Καραμανώλη, Β. (2004). Κοινωνική ταυτότητα των δύο φύλων στον λαϊκό αφηγηματικό λόγο, 7o Συνέδριο της Ελληνικής Σημειωτικής Εταιρείας, Διαπολιτισμικότητα, Παγκοσμιοποίηση, Ταυτότητες, Πάτρα.
  • Καραμανώλη, Β. (2006). Οι κοινωνικές αναπαραστάσεις του χορού της γυναίκας ως υπερφυσικό ον: το παράδειγμα της λαϊκής παράδοσης και του λαϊκού παραμυθιού, 20ο Παγκόσμιο Συνέδριο για την Έρευνα του Χορού, ΟΑΚΑ, Αθήνα.
  • Sakalaki, M., Kazi,S., Karamanoli, V. (2007). Assosiations entre Individualism et Opportunism Economique, 8em Colloque Internationale de la Psychologie Sociale, Besancon, France.
  • Καραμανώλη, Β., Αθανασίου, Σ., Αθηναίου, Α., Κατσανεβάκης, Κ., Γαβαλάς, Α., (2010). Ο θεσμός της Ψυχολογικής Υποστήριξης στις παραγωγικές σχολές: το παράδειγμα της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων, Ημερίδα Ψυχοκοινωνικής Μέριμνας του Στρατού Ξηράς, Πολεμικό Μουσείο, Αθήνα.
  • Καραμανώλη, Β., Φουσιάνη, Κ., Σακαλάκη, Μ. (2011) Οικονομικός οπορτουνισμός και αυτο-αποτελεσματικότητα, 13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα.
  • Karamanoli, V., Fousiani, K., Sakalaki, M., (2011). Positve - Negative Affect, Life Orientation, and Economic. Opportunism, The 12th European Congress of Psychology, Instanbul, Turkey.
  • Καραμανώλη, Β., Ντάνη, Σ. (2011) Ψυχολογική Υποστήριξη στις ένοπλες Δυνάμεις: θέσεις, συνθέσεις, αντιθέσεις, Ημερίδα Ψυχοκοινωνικής Μέριμνας του Στρατού Ξηράς, Πολεμικό Μουσείο, Αθήνα.
  • Καραμανώλη, Β. (2011) Η στάση απέναντι στην αλλαγή επηρεάζεται από τον ηθικό κώδικα και την ελπίδα, 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Κοινωνικής Ψυχολογίας, Στυλίδα

Βάσια Ιγνατίου Καραμανώλη

Ψυχολόγος – Ψυχοθεραπεύτρια / Λέκτορας Ψυχολογίας / Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων
Τηλέφωνο: 210 9961066
Κινητό: 6977 699988
vaskar3@yahoo.com
Copyright: www.psyxotherapeia.gr & www.psuxotherapeia.gr