Δημοσιεύσεις σε πρακτικά συνεδρίων

  1. Καραμανώλη Β. (2006) Οι κοινωνικές αναπαραστάσεις του χορού της γυναίκας ως υπερφυσικό ον: το παράδειγμα της λαϊκής παράδοσης και του λαϊκού παραμυθιού, Πρακτικά 20ου Παγκόσμιου Συνεδρίου για την Έρευνα του Χορού "Promotion of diversity", September 2006, Athens, Greece (κυκλοφορεί σε ηλεκτρονική μορφή).
  2. Karadimas N.V., Karamanoli V. (2014). “e-Psychology in Research Level Using Asynchronous e-Learning Platform in Military Environment”. In Bulucea C.A., Mastorakis N., Revesz P., Pardlos P.M. and Fukasawa A. (eds): Recent Advances in Electrical Engineering and Educational Technologies. EMET 2014 - Proceedings of the 2nd International Conference on Education and Modern Educational Technologies. Athens, Greece, November 28-30, ISBN: 978-1-61804-254-5, pp. 45-50.
  3. Καραμανώλη, Β. (2008) Η συμβολή της επιστήμης της Ψυχολογίας στη διαμόρφωση του Αξιωματικού του μέλλοντος. Πρακτικά Ημερίδας για τα 180 ΣΣΕ, Τυπογραφείο ΣΣΕ.

Βάσια Ιγνατίου Καραμανώλη

Ψυχολόγος – Ψυχοθεραπεύτρια / Λέκτορας Ψυχολογίας / Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων
Τηλέφωνο: 210 9961066
Κινητό: 6977 699988
vaskar3@yahoo.com
Copyright: www.psyxotherapeia.gr & www.psuxotherapeia.gr