Άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά με σύστημα κριτών

 1. Καραμανώλη, Β. (2004). Χορός στο λαϊκό παραμύθι, Αρχαιολογία και Τέχνες, 93: 44-51.
 2. Καραμανώλη, Β., Σακαλάκη Μ., Μπεχράκης Θ. (2006). Αναπαραστάσεις της ερωτικής σχέσης στο ελληνικό λαϊκό παραμύθι. Ψυχολογία, 13, 1, Μάρτιος: 78-93 (H1).
 3. Sakalaki, M., Kazi, S., Karamanoli, V. (2007). Do individualists have a higher opportunistic Propensity than collectivists?: Individualism and Economic Cooperation. Revue Internationale de la Psychologie Sociale, 20, 3: 59-76 (H11).
 4. Karamanoli, V., Fousiani, K., Sakalaki, M. (2014). Preference for non-cooperative economic strategies is associated with lower perceived self-efficacy, fewer positive emotions, and less optimism and less positive emotions and optimism. Psychological Reports: Mental & Physical Health, 115, 1: 199-212 PMID: 25153958 DOI:10.2466/09.07.PR0.115c10z5 (H1).
 5. Καραμανώλη, Β. (2014). Στάσεις και στιγματισμός σχετικά με την αναζήτηση ψυχολογικής βοήθειας: το παράδειγμα του στρατιωτικού περιβάλλοντος. Ψυχολογία, 21 (2): 202-217.
 6. Karamanoli, V., Papachristopoulos, K., Karadimas, N. (2016). Organizational Behavior, Decision Making and Virtual Simulations in Military Personnel. International Journal of New Technology and Research (IJNTR). ISSN:2454-4116, Vol. 2, Is. 6: 89-94.
 7. Karamanoli, V. (2017). Decision Making while Using Information and Providing Military Psychological Operations. Journal of Computations & Modelling, vol.7, no.1, 2017, 85-98 ISSN: 1792-7625 (print), 1792-8850 (online) Scienpress Ltd.
 8. Karadimas, N., Karamanoli, V. (2017). Asynchronous e-Learning Platform used for Psychological Research in a Military Environment. Journal of Computations & Modelling, vol.7, no.1, 2017, 57-83 ISSN: 1792-7625 (print), 1792-8850 (online) Scienpress Ltd.
 9. Karamanoli, V., Papachristopoulos, K. (2017). Military personnel and psychological support: An analysis based on Social Representation Theory. Journal of Military and Veterans’ Health, 25 (1): 10-18.
 10. Καραμανώλη, Β., Ντάνη, Σ. (υπό δημοσίευση). Ο Θεσμός Ψυχολογικής Υποστήριξης στο στρατιωτικό περιβάλλον: στάσεις, φόβος στιγματισμού, πρόθεση αναζήτησης βοήθειας από τον ειδικό ψυχικής υγείας. Επιστημονικά Δημοσιεύματα ΣΣΕ, τεύχος 4 (επισυνάπτεται η σχετική βεβαίωση τελικής αποδοχής του άρθρου).
 11. Καραμανώλη, Β., Κοντοδημάκη, Β. (υπό δημοσίευση). Γενική αυτοαποτελεσματικότητα και Στρατιωτική αυτοαποτελεσματικότητα: διαστάσεις, λειτουργία, χειρισμός. Επιστημονικά Δημοσιεύματα ΣΣΕ, τεύχος 4.
 12. Παπαχριστόπουλος, Κ., Καραμανώλη, Β. (υπό δημοσίευση). Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων και Οργανωσιακή Συμπεριφορά στο Στρατιωτικό Περιβάλλον. Επιστημονικά Δημοσιεύματα ΣΣΕ, τεύχος 4.
 13. Καραδήμας, Ν. Καραμανώλη, Β. (υπό δημοσίευση). Ερευνητική Αξιοποίηση της Ασύγχρονης Πλατφόρμας Εκπαίδευσης στο Στρατιωτικό Πλαίσιο: το Παράδειγμα της Μελέτης μιας Ψυχολογικής Μεταβλητής. Επιστημονικά Δημοσιεύματα ΣΣΕ, τεύχος 4.
 14. Καραμανώλη, Β. (υπό δημοσίευση) Η κοινωνική αναπαράσταση του στίγματος για την αναζήτηση ψυχολογικής υποστήριξης στο στρατό. Ψυχολογία.
 15. Karamanoli, V. Kontodimaki V. (submitted manuscript). The two basic aspects of military self-efficacy: leadership self-efficacy and self-efficacy in athletic motor skills. Military Psychology.

Βάσια Ιγνατίου Καραμανώλη

Ψυχολόγος – Ψυχοθεραπεύτρια / Λέκτορας Ψυχολογίας / Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων
Τηλέφωνο: 210 9961066
Κινητό: 6977 699988
vaskar3@yahoo.com
Copyright: www.psyxotherapeia.gr & www.psuxotherapeia.gr